Μέλι

Βάση μας είναι η Κεντρική Εύβοια όπου αποτελεί το ορμητήριό μας για την μεταφορά των κυψελών μας και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν νομές και τροφή για τις μέλισσές μας.

Συλλέγουμε Μέλι, Γύρη, Πρόπολη, Βασιλικό Πολτό και τα διαθέτουμε με την Επωνυμία Bee Authentic Products καθώς αποτελούν Μοναδικά, Αυθεντικά Προϊόντα Μέλισσας τα οποία η Οικογένειά μας παρήγαγε από ΠΑΛΙΑ!!!

Facebook Honey